لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

ورزش و سلامتی

 این فیلم به شما یک تمرین ساده برای داشتن زندگی سالم را آموزش می دهد.

 

 

 

منبع : https://www.pinterest.com/jokerson68/5-minute-craft-ideas