لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

آیا قند خصیتی هم دارد؟

این ویدیو به شما نشان می دهد که قند با تمام ضرر هایی که برای بدن دارد ، اما گاهی برایمان مفید واقع می شود.

 

 

 

منبع : https://www.pinterest.com/jokerson68/5-minute-craft-ideas