لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

آیا کودکان نوپا تفاوت لبخند واقعی با لبخند مصنوعی را متوجه می شوند؟

آیا کودکان نوپا تفاوت لبخند واقعی با لبخند مصنوعی را متوجه می شوند؟

هر کسی، در هر کجای دنیا لبخند را تجربه کرده است. در تمام فرهنگ ها مردم لبخند می زنند. شاید لبخند یک رفتار تکاملی است که در حیوانات برای نشان دادن دندان و قدرت نمایی ایجاد شده و در انسان ها برای تحکیم ارتباطات انسانی شکل گرفته است. 

اگر چه تصاویر سونوگرافی نشان داده که جنین در داخل رحم مادر نیز لبخند می زند، اما اولین لبخند اجتماعی نوزاد در حدود 6 هفته پس از تولد نمایان می شود. در فاصله 8 تا 12 ماهگی کودکان یاد می گیرند که در ارتباطات با دیگران به موضوعات جالب لبخند بزنند و با لبخند توجه والدین و اطرافیان را به خود جلب کنند.

ما می دانیم که تمام لبخندها یکسان نیستند. لبخند می تواند هم از روی شادی و حس رضایت و هم کاملاً تصنعی و ساختگی باشد. لبخند واقعی زمانی اتفاق می افتد که ماهیچه هایی که در حرکت چشم ها، دهان و ابروها نقش دارند باهم به حرکت در بیایند. این لبخند را به سختی می توان به صورت تصنعی نشان داد. لبخند واقعی پاسخی است به یک احساس مثبت یا یک فکر بامزه، خوشایند یا تشویق کننده که حس خوب در ما ایجاد می کند.

لبخند مصنوعی چنین ویژگی هایی ندارد. لبخند تصنعی ممکن است به دلایل مختلف در چهرۀ افراد ایجاد شود. به عنوان مثال ممکن است کسی به دلیل پنهان کردن افکار منفی یا دروغی که گفته با عدم تمایلی که به موضوعی خاص دارد به ابراز لبخند تصنعی روی آورد.

در سال 2016 یک تحقیق در مورد رفتار تکاملی در انسان ها انجام شد که محققین در این تحقیق متوجه شدند کودکان خردسال می توانند در نگاه اول فرق لبخند واقعی و تصنعی را درک کنند و البته ترجیح آن ها لبخند واقعی است. هم چنین پژوهشگران متوجه شدند که درک کودکان از لبخند واقعی در رفتار اجتماعی آن ها تأثیر زیادی دارد. منظور از رفتار اجتماعی تمام فعالیت هایی است که در جهت کمک به دیگران انجام می شود مانند همکاری و صداقت.

در مجموع محققان در این تحقیق که بر روی 168 کودک 2 تا 5 سال انجام شد به نتایج زیر دست یافتند:

  • توانایی تمایز بین لبخند واقعی و لبخند تصنعی و ساختگی در بین 2 تا 4 سالگی ایجاد می شود.
  • در 4 سالگی کودکان می توانند به صورت کلامی و شفاهی راجع به لبخند واقعی و غیرواقعی نظر دهند.
  • کودکان 4 یا 5 ساله انتظار دارند که افرادی که لبخند واقعی نشان داده اند، در روابط شان، رفتار اجتماعی و دوستانۀ بیشتری داشته باشند.

همۀ ما این جمله را شنیده ایم که انسان موجودی اجتماعی است. انسان برای زنده ماندن به همکاری و مشارکت با دیگران احتیاج دارد. همکاری و مشارکت با دیگران یکی از رفتارهای ضروری در انسان هاست. هر کدام از ما بر اساس تجربیاتی که با دیگران و اطرافیان داشته ایم، می دانیم که چه کسی اجتماعی تر است و چه کسی کمتر چنین ویژگی دارد.

بنابراین مهم است که ما علائم نشان دهندۀ رفتار اجتماعی و دوستانه در دیگران را بشناسیم. شاید به دلیل اینکه تمارز و لبخند ساختگی را مانند لبخند واقعی نشان دادن کاری سخت است، می توان از لبخند یک فرد متوجه شد که او چقدر رفتار اجتماعی دارد و چقدر رفتارش دوستانه است. بنابراین شناختن و توانایی تشخیص لبخند واقعی می تواند مقدمه ای برای شناختن رفتار دوستانه یا خصمانۀ دیگران باشد.

حتی کودکان نیز به این دلیل چنین توانایی را در سنین کم دارا می باشند تا بتوانند تشخیص دهند که به چه کسانی می توانند نزدیک شوند و چه کسانی بیشتر مراقب آن ها خواهند بود. در نتیجه، بر طبق این تحقیقات، ریشۀ پیداکردن دوست و حتی انتخاب همسر می تواند در چنین توانایی هایی در کودکی نهفته باشد.

بنابراین با توجه به تمام این موضوعات، توانایی تفکیک لبخند واقعی از لبخند مصنوعی یک نقطه عطف در رشد کودک است. یک نقطه عطف روان شناختی و رفتاری که به کودک قابلیت پیش بینی روابط را می دهد. پس این توانایی کمتر از آمادگی برای راه رفتن، صحبت کردن، پریدن و ... نیست و در رشد روابط اجتماعی کودکان بسیار مهم است.

برگرفته از

https://www.psychologytoday.com/blog/the-red-light-district/201703/can-young-children-tell-real-smiles-fake-smiles