لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

سه حقیقت جالب در مورد قهوه

سه حقیقت جالب در مورد قهوه

تحقیقات نشان دهندۀ سه حقیقت جالب روان شناختی در مورد قهوه هستند.

تحقیقات روی تأثیرات نوشیدن های دم کردنی نشان داده اند که انواع نوشیدنی های دم کردنی و گرم تأثیرات قوی روی افراد مختلف دارند. این پژوهش ها نشان داده اند که این نوشیدنی ها در عملکردهای مختلف جسمانی ما مؤثر هستند؛ از جمله تأثیر روی سرطان، مشکلات قلبی و سلامت عمومی. اما در بین نوشیدنی های دم کردنی، قهوه تأثیرات روانی نیز دارد. در ادامه سه مورد از جدی ترین تأثیرات روانی قهوه را برای تان بیان می کنیم که تحقیقات آن ها را کشف کرده اند.

1. قهوه باعث می شود که تمرکزتان روی موضوعات مثبت بیشتر شود. در نوشته ها و نتایج پژوهش ها کمتر در مورد تأثیر کافئین در افزایش مثبت نگری صحبت شده است. کافئین قدرت پردازش اطلاعات را در سیستم عصبی مرکزی افزایش می دهد و نتیجۀ طبیعی این واقعه، بهبود عملکرد در کارهای شناختی (ذهنی) و رفتاری است. نتیجۀ این پژوهش نشان داده که افرادی که حدود 30 دقیقه قبل از انجام کارشان، حدود دو فنجان قهوه می نوشند، دریافت شان از کلمات و جملاتی که می شنوند، مثبت تر شده و معمولاً منفی نگری کمتری دارند. محققان بر این باور هستند که این کار با تحریک انتقال دهندۀ عصبی دوپامین (که با بخش لذت در مغز در ارتباط است) توسط کافئین در مغز صورت می گیرد.

2. قهوه صمیمت شما را افزایش می دهد. آیا بین عملکرد جسم و گرمای روابط بین فردی ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ نظریه پردازان و محققان به این سؤال مثبت است. به عنوان مثال در نظریه های مربوط به دلبستگی روی روابط گرم و میزان در آغوش گرفتن فرد در کودکی و ویژگی های روانی و ارتباطات سالم در بزرگسالی تأکید شده است. بر اساس یافته های پژوهشگران مشخص شد که ناحیۀ یکسانی در مغز هنگام نوشیدن قهوۀ گرم و ایجاد دلبستگی روانی فعال می شود. 

آزمایشی که در این زمینه انجام شد به این ترتیب بود که ابتدا به شرکت کنندگان حق انتخاب داده شد تا یک فنجان قهوه سرد یا یک فنجان قهوه گرم را بنوشند. سپس آن ها را در موقعیت انفرادی با یک فرد غریبه در آسانسور قرار دادند که مکالمۀ کوتاهی با فرد غریبه برای شان اتفاق افتاد و نتیجه این بود که افرادی که قهوه گرم نوشیده بودند فرد غریبۀ داخل آسانسور را فردی گرم و خوش مشرب توصیف کردند. بنابراین نوشیدنی های دم شده از جمله قهوه می تواند در نزدیک تر و گرم تر شدن ارتباط افراد تأثیر مثبت داشته باشد.

3. طعم های متفاوتی که از قهوه حس می کنیم کاملاً با فنجانی که قهوه را در آن می نوشیم مرتبط است. به عنوان مثال کسانی که قهوه را در فنجان های سفیدرنگ می نوشند، بو و طعم بیشتری از آن حس می کنند، دقیقاً برعکس کسانی که قهوه را در فنجان شفاف (شیشه ای) می نوشند. همچنین کسانی که قهوه را در فنجان سفید می نوشند، نسبت به کسانی که آن را در فنجان شفاف یا آبی می نوشند شیرینی کمتری حس می کنند. بنابراین هماهنگی یا تضاد رنگ بین قهوه و فنجان آن می تواند در طعمی که از آن حس می کنیم تأثیر داشته باشد. شاید دلیل این موضوع تأثیر رنگ سفید لیوان بر قهوه ای تر دیدن قهوه و شدید تر شدن طعم و کمتر شدن شیرینی آن باشد.

این سه مورد از تحقیقات اخیر دانشمندان که بر روی قهوه و تأثیر آن در افراد مختلف استخراج شده بود نشان داد که قهوه علاوه بر تأثیراتی که در جسم ما دارد، می تواند در روابط و حتی احساس ما تأثیر داشته باشد.

برگرفته از

https://www.psychologytoday.com/blog/head-games/201703/3-surprising-things-about-coffee