لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

تمایلات و رفتارهای جنسی نامعمول_قسمت سیزدهم: درمان نمایشگری

تمایلات و رفتارهای جنسی نامعمول_قسمت سیزدهم: درمان نمایشگری

در قسمت قبلی دربارۀ اختلال نمایشگری جنسی سخن گفتیم. این اختلال عبارت است از؛ میل برای نمایش اندام های خصوصی جنسی خود به دیگران.

 برخی از تماشاگران ممکن است بارها قبل از دستگیری، اقدام به نمایش اندام تناسلی شان کرده، بدون اینکه دستگیر شده باشند. قربانیان ممکن است از شدت شرم یا غافلگیری سکوت کنند و ده ها نفر در یک روز قربانی چنین رفتاری شوند. ممکن است برخی تصور کنند که این نوع اختلال، یکی از اختلالات کم خطر برای دیگران است، زیرا فرد بیمار با قربانی اش تماس مستقیمی ندارد. این در حالی است که مطالعات نشان داده است، بیست درصد افرادی که ابتدا، درگیر رفتار نمایشگرانۀ جنسی می شوند، ممکن است بعداً اقدام به تجاوز از طریق تماس کنند و به قربانی نزدیک شوند. در بسیاری از موارد، این افراد همزمان یا مدتی بعد مرتکب اعمال دیگری مانند کودک خواهی و تجاوز نیز می شوند. از سوی دیگر، برخلاف تصور عموم، نمایشگران همیشه مردان میانسال کارتون خواب با پریشانی های روانی نیستند و ممکن است مردان جوان و در ظاهر سالمی باشند.

علت شناسی

هرگونه سابقه سوء رفتار عاطفی در کودکی، سابقه ضربه به سر، بدکاری تستوسترون در هر دو جنس و همچنین وجود نشانه های بیش فعالی یا نقص توجه ممکن است افراد را برای ابتلا به این اختلال مستعد سازد.

به طور کلی و به عنوان یک قاعده، اغلب افرادی که از یک نوع پارافیلیا رنج می برند، مستعد این هستند که به مرور زمان انواع دیگری از پارافیلیا را نیز گسترش دهند. به همین دلیل، دیده شدن همزمان این اختلالات در یک فرد نادر نیست و این نشان از سبب شناسی بیولوژیک مشابه این اختلالات دارد که در واقع ناشی از نوعی بدکاری سیستم هورمونی است. برخی این اختلال را نوعی اختلال در کنترل رفتار و برخی نوعی حالت وسواس جبری توصیف کرده اند. 

درمان

از آنجا که نمایشگران جنسی در تفسیر نشانه ها در روابط بین فردی شان و  نیز در تشخیص مرزهای صمیمیت با دیگران مشکل دارند، روان درمانی می تواند متمرکز بر این بخش شود. مبتلایان باید از حقوق دیگران آگاه شوند و یاد بگیرند که اجازه ندارند در مکان های عمومی دست به رفتارهای جنسی بزنند. آنها تشویق می شوند از تمرکز بر خود و بدن شان دست برداشته و با تمرکز بر دیگران، سعی کنند احساسات آنها را به عنوان بیننده در نظر بگیرند. یادگیری مهارت هایی مانند همدلی، مدیریت و کنترل رفتار نیز بسیار مهم است. در موارد شدید، دارو درمانی و رفتار درمانی نیز در کنار این درمان ها به کار گرفته می شود.

برگرفته از

Beech,A.R; Harkins, L(2012). DSM-IV paraphilia: Descriptions, demographics and treatment interventions. Aggression and Violent Behavior 17 (2012) 527–539

www.minddisorders.com