لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

تمایلات و رفتارهای جنسی نامعمول_قسمت دوازدهم: نمایشگری جنسی

تمایلات و رفتارهای جنسی نامعمول_قسمت دوازدهم: نمایشگری جنسی

در اختلال نمایشگری، فرد مبتلا، اشتغال خاطر دایمی و خیال پردازی های جنسی دربارۀ نشان دادن اندام جنسی خود به افراد دیگر دارد و از این طریق به تحریک و ارضا می رسد. فرد مشاهده گر که در واقع می توان او را قربانی نامید، از دیدن این صحنه رضایت ندارد. این اختلال اغلب از اواسط نوجوانی آغاز می شود. سابقۀ خانوادگی مبتلایان، شامل انواع سوء استفاده های جسمی و روانی و همچنین، نبودن حد و مرزهای مشخص در بین اعضای خانواده است. افراد مبتلا معمولاً کیفیت زندگی پایینی دارند و مصرف مواد و الکل در بین آنها بیش از جمعیت عمومی است. به ندرت ممکن است این افراد بتوانند وارد رابطه ای شوند یا حرفه ای که مورد پذیرش جامعه باشد پیدا کنند، مگر اینکه تمایل جنسی خود را به نمایشگری پنهان کنند. غالباً آنها با دیدن غافلگیری فرد قربانی- که بینندۀ اندام تناسلی آنهاست- به ارگاسم می رسند. 

هر چند اغلب پارافیلیاها در مردان رایج و در زنان نادر هستند، اما اختلال نمایشگری جنسی در زنان نیز درصد قابل توجهی گزارش شده است. به طور مثال یک مطالعۀ سوئدی حاکی از آن است 32 درصد از نمایشگران را زنان تشکیل داده اند. درحالی که مردان اغلب اقدام به نمایش عورت شان می کنند، زنان ممکن است هم عورت و هم پستان هایشان را به نمایش بگذارند. 

نمایشگری را می توان بر روی یک طیف طبقه بندی کرد که یک سر آن می تواند برهنه شدن در مقابل اطرافیان یا پوشیدن البسۀ بدن نما باشد و سر دیگر طیف، نمایش مستقیم آلت تناسلی یا لخت شدن در انظار عمومی است. باید توجه داشت که حد برهنگی ممکن است با توجه به معیارهای فرهنگی متفاوت باشد، اما تقریباً در اغلب فرهنگ ها، نمایش اندام تناسلی در انظار عمومی غیرمعمول انگاشته می شود.

در نوع دیگری از نمایشگری، فرد از این­ که دیگران رابطۀ جنسی اش را با شریکش تماشا کنند، لذت می برد. با گسترش روزافزون اینترنت، ممکن است برخی از بیماران نمایشگر، از طریق به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم از اندام جنسی خود در اینترنت، اقدام به کسب لذت کنند. هر چند به طور کلاسیک، دیدن واکنش قربانی در رسیدن به رضایت جنسی مهم است. به همین دلیل، بیماران غالباً در چت زنده اقدام به نمایاندن خود می کنند. در قسمت بعدی دربارۀ درمان این اختلال سخن خواهیم گفت.

 

منبع

Beech,A.R; Harkins, L(2012). DSM-IV paraphilia: Descriptions, demographics and treatment interventions. Aggression and Violent Behavior 17 (2012) 527–539