لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

تمایلات و رفتارهای جنسی نامعمول­_قسمت یازدهم: اختلال مرده خواهی

تمایلات و رفتارهای جنسی نامعمول­_قسمت یازدهم: اختلال مرده خواهی

افراد مبتلا به اختلال مرده خواهی، خیال پردازی های جنسی مرتبط با اجساد دارند و از نظر جنسی دوست دارند که با اجساد، رابطۀ جنسی برقرار کنند. مرده خواهی جزو مشکلاتی محسوب می شود که در افراد شدیداً روان گسیخته دیده می شود و ایشان معمولاً به غیر از این اختلال، آسیب های روانی شدید دیگری نیز دارند. این اختلال نسبتاً نادر است.

توجه داشته باشید که این افراد، نسبت به اغلب اجساد میل جنسی دارند؛ لذا این اختلال را باید از سوگ، به گونه ای که فرد داغدیده سعی دارد، بخش هایی از یادگاری های مرتبط با یک عزیز متوفی را برای خود حفظ کند، جدا کرد.

برخی از این افراد برای دستیابی به جسد، اقدام به قتل قربانی مورد نظر کرده و سپس با جسد او آمیزش می کنند. این گروه بیشتر با نهادهای قانونی درگیر می شوند. برخی نیز در گورستان ها و سردخانه ها پرسه می زنند و اجساد را می دزدند. گروه دوم ممکن است هیچ گاه تحت پیگرد جدی قانونی قرار نگیرند. حدود 20 درصد  مرده خواهان، جسد را با حوصله و دقت بیمارگونه ای تکه تکه می کنند و ممکن است به طور جداگانه با اندام های تکه شده نیز خودارضایی کنند. برخی نیز بعد از انجام اقدامات شان، برای جلوگیری از دستگیری و شک پلیس، جسد را می سوزانند یا هرتکۀ آن را در جایی چال می کنند. 

یکی از راه های دسترسی نامحدود به اجساد، دسترسی به واسطۀ شغل است. دیده شده است که در برخی مشاغل مانند رانندگان آمبولانس حمل اجساد، کارکنان گورستان، سردخانه و غسال­خانه ها این اختلال تا 69 درصد بیشتر دیده می شود.

در مورد علل این اختلال، مطالعۀ چندانی انجام نشده است. برخی از این افراد، از نوجوانی با اعضای بدن مانند روده و استخوان اشتغال خاطر پیدا می کنند. برخی نیز تا اوایل جوانی و حتی بعد از ازدواج ممکن است هیچ گونه خیال پردازی جنسی با مردگان نداشته باشند. برخی از بیماران ممکن است عادت به دیدن فیلم ها و عکس های مرتبط با مرده خواهی و اجساد در اینترنت داشته باشند. برخی نیز ممکن است به صورت ناشناس از اعمال خود فیلم و عکس تهیه کنند و در اینترنت به اشتراک بگذارند. درمان این بیماران، غالباً شامل بستری کردن طولانی مدت است، زیرا ممکن است برای جامعه خطرناک تشخیص داده شوند.

برگرفته از

Bauer,M; Tatschner,T; Patzelt,D.(2007). Digital imaging of the dissection and sexual abuse of a corpse – An exceptional case of necrophilia. Legal Medicine 9 .143–146