لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

بازی های جنسی کودکان (قسمت دوم)

بازی های جنسی کودکان  (قسمت دوم)

در مقاله قبلی (اینجا) دربارة بازی های جنسی کودکان به تفصیل سخن گفتیم. به طور خلاصه این بازی ها در صورتی که شرایط زیر را داشته باشند معصومانه و از سر کنجکاوی طبیعی کودک هستند و نباید بابت آنها نگران شوید:

  • بچه ها هم سن باشند و همدیگر را بشناسند.
  • در فضایی بازی گونه مانند دکتر بازی یا آمپول بازی مشغول باشند.
  • بر اساس یک توافق دونفره با هم مشغول بازی باشند. یعنی کودکی دیگری را به زور برهنه نکرده باشد.

چه کنیم؟

فرصت های کودکان برای تنها بودن با هم را به حداقل برسانید

وقتی طبق آنچه در قسمت پیشین ذکر شد، به کنجکاوی کودکان با رفتاری عادی و بدون سرزنش پاسخ دادید، آنها را به حال خودشان بگذارید، اما سعی کنید موقعیت هایی را که منجر به تکرار این رفتارها می شود، به حداقل برسانید. بدون اینکه مستقیماً طوری رفتار کنید که آنها متوجه شوند. مثلاً سعی کنید هر ده دقیقه یکبار به بهانه ای مانند بردن چای یا خوراکی وارد اتاقشان شوید یا سعی کنید آنها را به بهانه ای دعوت کنید که در فضایی در دیدرس خودتان بازی کنند. هیچ گاه به آنها نگویید «حق نداری درب اتاق را ببندی». هیچ گاه به گونه ای وارد اتاق آنها نشوید که انگار می خواهید مچ گیری کنید یا مجرم را دستگیر کنید. بلعکس همیشه سعی کنید قبل از ورود به اتاقشان در بزنید، اما انقدر رفت و آمدتان را زیاد کنید که آنها حس کنند که هر لحظه ممکن است دیده شوند.

معمولاً اگر به بچه ها اطلاعات درستی دربارة اندام جنسی شان داده شود، کنجکاوی آنها فروکش می کند و دیگر دلیلی برای بازی های جنسی باقی نمی ماند. با این حال می توانید از ابتدا یک قانون تعیین کنید:‌ «درب اتاق ها در زمان بازی باید باز باشد. این قانون خانة ماست.»

به آنها برای بازی کردن ایده بدهید

گاهی بچه ها به دلیل این که هیچ ایده ای برای بازی کردن ندارند روی بدن شان متمرکز می شوند. در این وضعیت بد نیست که هر از گاهی به آنها یک بازی جدید یاد بدهید یا ایده بدهید یا حتی خودتان در بازی با ایشان همراهی کنید.

چه نوع بازی های جنسی بین کودکان را باید جدی گرفت؟ 

  • وقتی بین بچه ها بیش از سه سال تفاوت سنی وجود دارد.
  • وقتی یکی از بچه ها با زور و تهدید تلاش کرده لباس دیگری را دربیاورد یا به بدن او دست بزند.
  • وقتی شکل بازی جنسی چیزی نیست که از بچه های آن سن انتظار دارید. مثلاً ارتباط جنسی دهانی بین دو کودک پنج- شش ساله.
  • وقتی بازی جنسی بیش از یکبار رخ می دهد و شما علیرغم اقداماتی که پیش از این ذکر شد نتوانستید آن را مدیریت کنید.
  • وقتی بازی جنسی بیش از یکبار بین دو همشیر (خواهر و برادر) اتفاق می افتد.
  • وقتی یکی از بچه ها توسط دیگری تهدید می شود که ماجرا را مخفی نگه دارد.

در همة موارد فوق شما باید موضوع را به طور جدی پیگیری کنید. پیگیری به این معنا نیست که با بچه ها دعوا کنید و آنها را تحت فشار قرار دهید یا با آنها مانند یک گناهکار رفتار کنید. بلکه به این معناست که باید هرچه سریع تر با یک روانشناس بالینی یا روانپزشک کودک مشورت کنید، زیرا احتمال دارد حداقل یکی از این کودکان تحت آزار جنسی توسط یک بزرگتر قرار گرفته باشد یا در معرض اطلاعات جنسی نامناسب و غفلت باشد. یادتان باشد با سوالات ناشیانه یا رفتارهای اضطراب آلود بچه را نترسانید. قبل از هر واکنشی کمک حرفه ای بگیرید.

منبع (با تصرف)

http://www.askdrsears.com/topics/parenting/child-rearing-and development/sexuality/genital-play-whats-normal-whats-not