لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

منشور اخلاقی

ابر سلامت با هدف ارائه خدمات آموزش و ارتقاء سلامت در راستای افزایش سطح دانش و آگاهی آحاد مردم در حوزه بهداشت و سلامت با در اختیار داشتن مشاورانی خبره و کارآزموده اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره ی آنلاین نموده است. پاسخگویی به نیازهای پزشکی مخاطبین و رضایت آن ها در فرآیند مشاوره های آنلاین از اهم اولویت های ابر سلامت است.

ابر سلامت برای نیل به این هدف مشاورین خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی ذیل نموده است:
من به عنوان مشاور در برابر قادر متعال سوگند ياد مي كنم که:
همواره در ارائه خدمات مشاوره، مقید به موازین اخلاقی و متعهد به رعایت ارزش های دینی و پایبند به منشور اخلاقی باشم.
از خیانت و تضییع حقوق مشاوره گیرندگان به طور جدی پرهیز كنم.
در تکریم شخصیت فردی و خانوادگی مشاوره گیرندگان و تقویت باورهای دینی و تعهدات اخلاقی ایشان از هیچ کوششی فروگذار نکنم.
نسبت به حفظ اسرار مشاوره گیرندگان - جز در مواقع ضرورت علمی یا شرعی- پایبندی كامل داشته باشم و خدا را در همه حال حاضر و ناظر شئون خود بدانم.
مشاور گیرندگان را به سان مراجعه کننده ی حضوری در نظر گرفته و در تقویت احساس امنیت ایشان در بستر موازین اخلاقی و شرعی کوشش نمایم و از پدید آمدن احساس ناامنی در آنان پیشگیری کنم.
عواملی چون دين، مليت، نژاد، عقايد سياسي و موقعيت اجتماعي هيچگونه تأثيري در وظايف پزشكي من نسبت به مشاوره گیرندگان نخواهد داشت.
زندگی نوع بشر و قوانین حاکم بر آن در هر حالتی برای من محترم خواهد بود بنابراین هيچگاه معلومات پزشكي ام را برخلاف قوانين بشري و اصول انساني به كار نخواهم برد.
همواره محرم راز مشاوره گیرندگان بوده، دانسته ها و اطلاعات لازم را که در فرایند خدمات مشاوره از آنان دریافت می نمایم، به مثابه امانت هایی الهی تلقی کرده، هرگز در محافل خصوصی و مجامع عمومی افشا ننمایم و جز در موارد استثنایی نظیر الزامات قانونی، شهادت دادگاهی و ضرورت های مداخلات سریع درمانی، در اختیار کسی قرار ندهم.
در فعالیت های حرفه ای خود با مراجعان، ثابت قدم بوده و هرگز بر اساس سلایق شخصی و امیال نفسانی با مشاوره گیرندگان تعامل نکنم، خارج از قلمرو حرفه ای با ایشان ارتباط برقرار ننمایم و از بکار بردن روش ها و راه کارهایی که با موازین شرعی در تعارض باشد، خودداری کنم.
در اموری که خارج از حوزه ی شخصی و تخصصی من باشد وارد نشده و در صورت لزوم مشاوره گیرندگان را به متخصصان صاحب صلاحیت ارجاع دهم.
وظیفه ی من به عنوان مشاور، ارائه ی مشاوره و توصیه های کارشناسانه است و انتخاب راهکار نهایی و انجام توصیه ها بر عهده مشاوره گیرندگان می باشد بنابراین متعهد می شوم که از تحمیل و اجبار نظر خود به متقاضیان مشاوره خودداری کنم.