لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

در دنیایی زندگی می کنیم كه دانش فناوری به شدت زمینه های مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان سبک زندگی و سلامتی افراد نیز از این دانش بی نصیب نبوده و بخش زیادی از دغدغه مردم و مسئولین حوزه سلامت در گرو کاربرد فناوری در سلامت جامعه و سبک زندگی سالم است. قطعا دانشگاه ها و مراکز فناوری می توانند نقشی کلیدی در ارتقای سلامت جامعه داشته باشند. در همین راستا دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان مغز صنعت و فناوری کشور، در سال های اخیر نگاه ویژه ای به سلامت داشته است.
دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشگاه پیشرو کشور در امر توسعه زیرساخت های فناوری، تلاش نموده است تا به عنوان همکاری امین و توانمند در کنار نظام سلامت کشور به ایفای نقش بپردازد و در این میان آزمایشگاه ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه به عنوان متولی پروژه ملی ابر سلامت، یکی از مراکز تاثیرگذار در ارتقای سلامت جامعه بوده است.
سامانه ابر سلامت، سامانه ای هوشمند و مبتنی بر مدل خودمراقبتی است. این سامانه تلاش می کند تا با تلفیق فناوری های نوین و دانش سلامت سبب بهبود کیفیت زندگی و ترویج سبک زندگی سالم گردد. ایجاد ظرفیت هایی مانند مشاوره، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، اطلاع رسانی هوشمند، نرم افزارهای سلامت، آموزش الکترونیک و شبکه اجتماعی خدمتی نو در عرصه سلامت است که پیشکش مردم ایران زمین می شود.
سامانه ملی ابر سلامت، حاصل همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. همکاری هدفمندی که با حضور فعال همه انجمن های علمی و آموزشی حوزه سلامت و استفاده از ظرفیت های بسیار ارزشمند نظام سلامت خواهد توانست گامی در جهت تحقق چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران بردارد.
چشم انداز سامانه:

ابر سلامت، در کنار هر خانواده ایرانی زندگی خواهد کرد.

اهداف سامانه ملی ابر سلامت:

 • ارتقای سواد سلامت مردم
 • ارتقای شاخص های عمومی سلامت با رویکرد خودمراقبتی
 • استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین در راستای ارتقای سلامت جامعه
 • کارآفرینی دانشجویان فنی و پزشکی در راستای حفظ سلامت جامعه
 • توسعه فناوری های نوین حوزه پیشگیری و ارتقای سلامت
 • توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در نظام سلامت
 • ارزش آفرینی و توسعه اقتصاد دانش بنیان
 • توسعه طب سنتی مبتنی بر فناوری اطلاعات
 • تشکیل شبکه دانشی بین سازمانی
 • ایجاد مشارکت فعال انجمن های علمی سلامت با دانشگاه صنعتی شریف
 • ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات پیشرفته سلامت الکترونیکی از طریق پرونده الکترونیکی سلامت
 • افزایش امنیت اطلاعات سلامت
 • کاهش هزینه های خدمات بهداشتی درمانی
ابر سلامت، در کنار هر خانواده ایرانی زندگی خواهد کرد.
 • ارتقای سواد سلامت مردم
 • ارتقای شاخص های عمومی سلامت با رویکرد خودمراقبتی
 • استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین در راستای ارتقای سلامت جامعه
 • کارآفرینی دانشجویان فنی و پزشکی در راستای حفظ سلامت جامعه
 • توسعه فناوری های نوین حوزه پیشگیری و ارتقای سلامت
 • توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در نظام سلامت
 • ارزش آفرینی و توسعه اقتصاد دانش بنیان
 • توسعه طب سنتی مبتنی بر فناوری اطلاعات
 • تشکیل شبکه دانشی بین سازمانی
 • ایجاد مشارکت فعال انجمن های علمی سلامت با دانشگاه صنعتی شریف
 • ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات پیشرفته سلامت الکترونیکی از طریق پرونده الکترونیکی سلامت
 • افزایش امنیت اطلاعات سلامت
 • کاهش هزینه های خدمات بهداشتی درمانی
توانمندی های سامانه ابر سلامت:
 • نمایش مشخصات پزشکی افراد
 • امکان مدیریت پرونده پزشکی سایر افراد خانواده و دوستان
 • اخطار دادن به کاربران جهت حفظ سلامتی و درمان بیماری
 • برگزاری کلاس های آموزش مجازی
 • ارائه مطالب پزشکی مطابق با خواسته هر کاربر و نیازهای آن ها
 • امکان نظارت بر پرونده پزشکی افراد توسط پزشکان
 • ارائه تخفیف های ویژه به کاربران ابر سلامت توسط پزشکان عضو
 • مشاوره آنلاین: امکان پرسش و پاسخ بین کاربران، پزشکان عمومی و حتی متخصص
 • تست پزشکی: امکان انجام یک سری آزمون های پزشکی توسط کاربران مانند تست افسردگی، تست اعتماد به نفس و ...
 • استفاده از سرویس های پیامکی
 • امکان ارسال آزمایش های پزشکی و دریافت نتیجه، تحلیل و ارزیابی آن ها
 • رزرو اینترنتی وقت ملاقات از نزدیک ترین پزشک به کاربر