ورود به ابرسلامت

هم اکنون سوال خود را از پزشکان ابرسلامت بپرسید.

بپرسید

ویژگی های ابرسلامت

دانلود اپلیکیشن ابرسلامت

در هر لحظه از شبانه روز از وضعیت سلامـت خود مطلع باشید. کافـی است اپلیکیشن ابــرسلامت را در تـلفن همـراه خود بـاز کنید. و تنها با چند کلیـک سـوال خود را از مـشاوران و پـزشکان بپرسید و یا از آخرین توصیه های ارسالی پزشکان متناسب با وضعیت سلامتتان بهره مند شوید.

abreslamatabreslamatabreslamat

ابر سلامت در رسانه ها