لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

میزان انرژی موجود در غذاها

این ویدیو میزان حجم از انرژی که از خوردن غذاهای مختلف به دست می آورید را نشان می دهد.