لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

مسیر متفاوت تنفس و غذا

این ویدیو مسیر متفاوت تنفس و غذا را در بدن شما می دهد...