لطفا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهبود و ارتقاء ابرسلامت یاری نمائید.

به بهترین پیشنهادات یک عدد ربع سکه جایزه داده خواهد شد.

خواب ها و رویاها؛ راهنمای درونی شما (قسمت دوم)

خواب ها و رویاها؛ راهنمای درونی شما (قسمت دوم)

تکنیک هایی برای مدیریت خواب ها و رویاها

اگر می خواهید رویاهای تان را به یاد بیاورید یا موضوع خاصی را در رویا ببینید، سعی کنید شب قبل از اینکه بخوابید راجع به آن موضوع فکر کنید. به خودتان بگویید که قرار است آن را به خاطر بیاورید و سعی کنید در کنار بالین خود یک ضبط صوت یا دفترچه یادداشت قرار دهید. سعی کنید به خودتان بیاموزید که زمانی که چشم باز می کنید و اولین سطوح آگاهی در مغز شما ایجاد می شود، اولین جمله ای که از ذهن تان گذر می کند این باشد که "دیشب چه خوابی دیدم؟" و سپس اولین چیزی که به ذهن تان آمد را یادداشت کنید. این کار را حتی قبل از اینکه چشمان خود را باز کنید و زمانی که هنوز در رختخواب هستید، انجام دهید. پس از این زمان (یعنی بعد از بیدار شدن و برخواستن از رختخواب)، یادآوری رویاها ممکن است به صورت تصادفی اتفاق بیفتد و نمی توان با تمرکز رویاها را به خاطر آورد. یکی از مکان های مناسب برای یادآوری رویاها حمام است. اگر شما به موضوع خاصی فکر نکنید، تکرار ریزش قطرات آب می تواند ناخودآگاه شما را تحریک کند.

اگر شما به یادآوری رویای تان عادت کنید، می توانید یاد بگیرید که روی "خواب شفاف" تمرین کنید، به این معنی که می توانید وارد رویای خودتان شوید و آن را مدیریت کنید، درست مانند یک کارگردان فیلم. در این حالت شما می توانید از خواب های تان به عنوان محلی برای تمرین رفتارها و طرز برخوردهای جدید استفاده کنید و مثلاً برای غلبه بر ترس خواب های تان را مدیریت کنید. در رویای شفاف، چند تکنیک وجود دارد که یکی از آن ها شامل تمرین چک کردن موارد واقعی است، مانند چک کردن ساعت در طول روز به این صورت که می توانید به خاطرتان بسپارید که در طول خواب نیز این کار را انجام دهید. انجام این کار می تواند در ذهن شما به عنوان نشانه ای از اینکه الان خواب هستید، شناخته شود. شما همچنین می توانید تمرین کنید که بعد از بیدار شدن از رویای شفاف، دوباره به خواب بروید و ادامۀ خواب و رویا را به صورت واضح برنامه ریزی کنید. تمرین های مدیتیشن نیز می تواند به حرکت بین موقعیت های متفاوت هوشیاری و هوشیار ماندن در حالت های آرامش عمیق کمک کند. راهبان تبتی به رویای شفاف عادت دارند و با تمرین های مدیتیشن این توانایی را به دست آورده اند.

روانشناسان هفت سطح از رویاها را شناسایی کرده اند که هر سطح با افزایش پیچیدگی و آگاهی همراه است. در سطوح اول، رویا شامل مشاهدۀ رویدادهای گذشته است که در آن افراد دیگری در رویای فرد وجود نداشته باشند. در پیچیدگی بیشتر، ممکن است فرد، خواب گفتگو با دیگران را ببینید یا اینکه در خواب خودش را در حال انجام کاری از زاویه ای دیگر یا حتی در سنی دیگر ببیند و در سطوح عمیق تر شاید خواب ببیند که در حال خواب دیدن است. به نظر روانشناسان، پیچیده ترین حالت خواب، شامل رویای شفاف است که در اصل فرد رویابین در آن به نوعی به بازسازی شناخت های خود می پردازد.

پایان

منبع

http://psychcentral.com/lib/dreams-your-inner-guidance/